Sander Douma Architecten B.V. Sander Douma Architecten B.V.

Wat doen we? Wat kan een architect voor u betekenen?

Een architect is een onafhankelijk adviseur, die u kan bijstaan vanaf de eerste ontwerpschetsen tot aan oplevering van een gebouw. Naast het maken van een ontwerp zorgen we voor de vergunningsverlening, begeleiden we het aannemerstraject tot aan de prijsvorming en kunnen we door middel van bouwbegeleiding de kwaliteit van het uitgevoerde werk bewaken. Een architect staat als het ware naast een opdrachtgever en zorgt ervoor dat deze zijn energie in de leuke zaken van de bouw kan steken. 


Als architect vertalen we de wensen van een opdrachtgever (het Programma van Eisen) in een concreet ontwerp. Uitgangspunt daarbij is dat er van ‘grof naar fijn’ gewerkt wordt. Naarmate het ontwerptraject volgt wordt het plan steeds verder in detail uitgewerkt. We onderscheiden daarbij de volgende fasen in het ontwerpproces:

Haalbaarheidsfase/schetsontwerp:

In veel gevallen heeft een opdrachtgever al een idee van het wensenpakket (denk hierbij bv. aan: het aantal slaapkamers, de gewenste architectuurstijl etc.). Aan de hand van schetsen en 3d-beelden worden de wensen van een opdrachtgever vertaald naar een tastbaar plan. Immers, beelden zeggen meer als woorden. Mocht u nog geen concreet programma van eisen voor ogen hebben, dan helpen we u graag deze op te stellen. Op basis van het eerste schetsontwerp kan een inschatting van de bouwkosten gemaakt worden.

Voorlopig Ontwerpfase:

De naam zegt het al, in de Voorlopig Ontwerpfase leggen we de voorlopige contouren van het ontwerp vast. We weten nu hoe het gebouw er in hoofdlijnen uit komt te zien, hoe de indeling is en hoe het op de locatie ingepast is.

Definitief Ontwerpfase:

Het Voorlopig er wordt steeds meer bekend over het gebouw: de exacte materialisatie en kleurstelling van de gevel, de definitieve indeling, het constructie principe etc. In feite is het ontwerp in hoofdlijnen gereed.

Bouwaanvraagfase:

In de bouwaanvraagfase wordt het plan technisch uitgewerkt ten behoeve  van indiening bij de gemeente. Het plan dient te voldoen aan de geldende regelgeving, hiertoe worden onder andere door ons de volgende onderzoeken/rapportages gecoördineerd:


• Constructiegegevens
• Energieprestatierapportage (EPC)
• Daglichttoetreding
• Ventilatievoorziening
• Etc.


Bovenstaande gegevens vormen samen met de bouwkundige tekeningen de basis voor de in te dienen bouwaanvraagstukken. Voor een reguliere aanvraag van een bouwvergunning moet u rekenen op een doorlooptijd van 8 weken alvorens u kunt starten met bouwen.

Besteksfase:

Een bestek bestaat uit een bestekboek en tekeningen. Deze vormen de basis voor een aannemer om een prijs op te baseren. In een bestekboek worden o.a. de toegepaste materialen omschreven en de kwaliteit waaraan ze dienen te voldoen. De tekeningen zijn inmiddels zo ver uitgewerkt dat een aannemer de hoeveelheden van toepaste materialen kan uitrekenen en weet hoe het ontwerp opgebouwd is. Als architectenbureau kunnen we u begeleiden in het zoeken naar een geschikte aannemer voor het werk. Eindproduct van deze fase zijn de contactstukken, die worden ondertekend door opdrachtgever en aannemer. De bouw kan beginnen.

Bouwbegeleiding:

Tijdens de bouw zitten we bouwvergaderingen voor, waarin de voortgang van het werk wordt besproken. We bewaken zowel de planning als de kosten en maken eventueel meer- en minderwerk inzichtelijk. We houden toezicht op de kwaliteit van het uitgevoerde werk door op reguliere basis werkvergaderingen te houden. Aan het eind van de bouw begeleiden we de oplevering van het werk, waarvan vervolgens verslag gedaan wordt.

Hoe werken we?

De locatie, de specifieke ontwerpwensen van de opdrachtgever en het budget staan bij ons altijd centraal. Deze combinatie hiervan is altijd uniek, waardoor elk ontwerp een maatpak is voor de opdrachtgever. Belangrijk daarbij is dat we als bureau geen ontwerp willen opleggen, maar het in gezamenlijkheid ontwerpen. Actie en reactie tussen opdrachtgever en architect..


We streven naar een breedschalige benadering van het vakgebied, wat inhoudt dat we van het ontwerp tot de realisatie bij een project betrokken kunnen blijven. Op deze manier waarborgen we de kwaliteit van het ontwerp en kunnen we de opdrachtgever optimaal ondersteunen.


U bent altijd welkom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. De koffie staat klaar.

 

Bel ons » Mail ons »